Holdoversigt

Sommergymnastik er aflyst

SIF har ingen mulighed for at reservere pladser på holdene  
Tilmelding skal ske fra en computer og på dansk netværk/dansk IP-adresse. Ved problemer med tilmeldingen skriv til kontakt@sifidraet.dk eller sif.niels.erik@gmail.com

Sommer Camp