Lige Muligheder For Fællesskaber

SIF er mere end en gymnastikforening:
I SIF vil vi gerne bidrage til at alle børn og unge får muligheder for at blive en del af et foreningsfællesskab. Alle skal have mulighed for at sige: ”Jeg går til noget i min fritid.”
Vi tror på, at tidlige forebyggende indsatser kan skabe lige muligheder for at alle børn og unge kan blive livsduelige og få bedre muligheder for at udvikle sig motorisk, kognitivt og socialt.
Derfor har vi særlige tilbud og projekter, som blandt andet støtter ikke foreningsvante børn og unge. Vi hjælper med gode relationer, hvis det er svært at komme i gang.
Vores instruktører er særligt opmærksomme på, at tage godt imod de børn, der kommer fra vores særlige tilbud og ind på vores almindelige foreningshold.
SIF er en fællesskabsorienteret forening med fokus på bevægelsesglæde, leg og samarbejde. Alle børn skal støttes i at udvikle sig og lære nyt. Vi har gymnastiske ambitioner samtidig med, at der skal være plads til alle. Det skal være sjovt, og der skal sved på panden.
Vi har altid plads til en ny ide – skriv endelig til os, der skal være kort vej fra ide til handling.

Klik på kasserne for at læse mere
 

 

Vores sponsorer